Broshura Regjistrohu/Kyçu

Sikurse në rastin e laboratorëve, ashtu edhe moduli i Farmacive në TolloMed™ është krejtësisht unik në rajon dhe përtej, i cili ka për qëllim pozicionimin sa më afër pacientëve në nevojë të produkteve farmaceutike. Nëpërmjet këtij moduli, farmacitë tuaja kanë mundësinë e njoftimit automatik të pacientëve për barnat e disponueshme, çmimin e tyre, çmimet promocionle, lokacionin e farmacisë, personelin dhe përgatitjen profesionale, publikimin e të rejave lidhur me barnat, publikimin e ueb faqes dhe pjesëmarrjen në Hapsirën Reklamuese

Disa nga vetitë e modulit të farmacisë:

 • Njoftim automatik pacientëve të udhëzuar
 • Panel dinamik me të dhëna analitike
 • Moduli i POS (Point of Sale)
  • Kërkimin e receptit elektronik
  • Përzgjedhjen e barërave nga recepti elektronik
  • Përzgjedhjen e barërave sipas "Bar Code"
  • Përzgjedhjen e barërave sipas “emrit”
 • Moduli i Depos
 • Moduli i porosisë online tek furnitori
 • Moduli i raportimit
 • Libri i Blerjeve
 • Libri i Shpenzimeve
 • Libri i Shitjeve
 • Integrimi me HIS
 • Administrim Sistemi
  • Profili i Farmacisë
  • Personeli, përgatitja profesionale dhe përvoja
  • Rolet dhe Privilegjet
  • Orari dhe Festat
 • WEB faqe dhe Postime (BLOG)
 • Menaxhimi i Relacioneve me Klientin
 • Prezencë në Hapësirën Reklamuese (Marketing Pool)


Çmimi
TolloMed™ - 0.99 EUR në ditë për degë, ose 361.35 EUR në vit + TVSH, e jo:
Server për instalimin e TolloMed™ 850.00 EUR
Storage për ruajtje të shënimeve 175.00 EUR
UPS për Server 125.00 EUR
Firewall për mbrojtje nga sulmet e mundshme 250.00 EUR
WEB faqe për farmacinë 450.00 EUR
Prezenca në Hapsirën Reklamuese - për muaj 200.00 EUR
Mirëmbajtja e infrastrukturës - për muaj 250.00 EUR
Softuer aplikativ për farmaci 300.00 EUR
Totali për pagesë: 2,600.00 EUR