Broshura Regjistrohu/Kyçu

TolloMed™ eleminon vështirësitë e gjetjes se mjekut, farmacistit apo laborantit lokal ose rajonal dhe plotëson nevojën e kahmotshme për historinë shëndetësore, mendimin sekondarë dhe informacione tjera të rëndësishme për trajtimin e duhur mjekësor. TolloMed™ lehtësisht – nëpërmjet anatomisë së trupit mundëson identifikimin e sëmundjes eventuale dhe doktorët që e trajtojnë, farmacive ku mund të realizohet terapia e përshkruar apo qendrat diagnostifikuese e laboratorët, nëpërmjet dërgimit të SMS-ëve dhe/apo eMail-ëve sapo të jenë përshkruar nga doktori. Klinkën, laboratorin, farmacinë, historinë tuaj mjekësore e shumë të tjera tashmë i kanë në çdo kohë me vete. Platformë kompatibile për kompjuterë, laptopë, tabletë dhe telefona të mençur

Disa nga vetitë e modulit të pacientit:

 • Njoftim automatik për farmacitë
 • Njoftim automatik për laboratorët
 • Njoftim automatik për entitetet tjera shëndetësore
 • Dërgim automatik i lëndës për rimbursim nga sigurimet shëndetësore
 • Historiati Shëndetësor
 • Alergjitë
 • Sëmundjet kronike
 • Historia e shpenzimeve financiare
 • Kërkim i avancuar
  • Sëmundjet
  • Simptomat sipas anatomisë
  • Barnat
 • Mendimi sekondar
 • Të dhënat personale
  • Me integritet të plotë dhe të sigurta
  • Qasje VETËM me leje të pacientit


Çmimi
TolloMed™ - gjithmonë pa pagesë për qytetarë
Gjetja e Klinikave 00.00 EUR
Gjetja e Farmacive 00.00 EUR
Gjetja e Laboratorëve 00.00 EUR
Gjetja e entiteteve tjera shëndetësore 00.00 EUR
Pranimi i SMS-ve dhe/apo eMail-ve për barnat 00.00 EUR
Pranimi i SMS-ve dhe/apo eMail-ve për laboratorët 00.00 EUR
Historiati Shëndetësor dhe i Pagesave 00.00 EUR
Dërgimi i lëndës për rimbursim nga sigurimi shëndetësor 00.00 EUR
Totali për pagesë: 00.00 EUR