Broshura Regjistrohu/Kyçu

Platforma softuerike TolloMed™ është një mjet inovativ pune nga i cili derivohen rezultate, të munguara deri tani, në rajon dhe përtej. Platformë e cila njofton pacientët në mënyrë automatike se ku gjendeni, cilat janë përgatitjet tuaja profesionale, cila është përvoja juaj, cilat janë çmimet tuaja. Platformë e cila përdoret si softuer aplikativ, përmes së cilës menaxhoni entitetin tuaj. Platformë e cila mundëson pjesëmarrje në Hapsirën Reklamuese dhe platformë e cila mundëson publikimin e postimeve lidhur me të rejat nga domeni juaj në një vend të vetëm me shtrirje rajonale.

Disa nga vetitë e modulit të laboratorit:

 • Njoftim automatik pacientëve të udhëzuar
 • Panel dinamik me të dhëna analitike
 • Recepcioni
 • Moduli i Laboratorit
  • Kërkimi i pacientëve ekzistues
  • Kërkimi i pacientëve të udhëzuar
  • Shtimi i pacientëve të rinjë
  • Plotësimi i të dhënave në udhëzimin elektronik
  • Procedimin e rasteve të reja për analizë
 • Moduli i faturimit
 • Moduli i raportimit
 • Libri i Blerjeve
 • Libri i Shpenzimeve
 • Libri i Shitjeve
 • Integrimi me HIS
 • Administrim Sistemi
  • Profili i Laboratorit
  • Personeli, përgatitja profesionale dhe përvoja
  • Rolet dhe Privilegjet
  • Orari dhe Festat
 • WEB faqe dhe Postime (BLOG)
 • Menaxhimi i Relacioneve me Klientin
 • Prezencë në Hapësirën Reklamuese (Marketing Pool)


Çmimi
TolloMed™ - 0.99 EUR në ditë për degë, ose 361.35 EUR në vit + TVSH, e jo:
Server për instalimin e TolloMed™ 850.00 EUR
Storage për ruajtje të shënimeve 175.00 EUR
UPS për Server 125.00 EUR
Firewall për mbrojtje nga sulmet e mundshme 250.00 EUR
WEB faqe për laboratorin 450.00 EUR
Prezenca në Hapsirën Reklamuese - për muaj 200.00 EUR
Mirëmbajtja e infrastrukturës - për muaj 250.00 EUR
Softuer aplikativ për laborator 300.00 EUR
Totali për pagesë: 2,600.00 EUR