Broshura Regjistrohu/Kyçu

TolloMed™ është platormë softuerike e cila do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët në përgjithësi dhe pacientët në veçanti lidhur me sëmundjet, simptomat dhe klinikat që ofrojnë trajtimin e tyre në njërën anë dhe menaxhimin e klinikës apo klinikave në lokacione të ndryshme (recepcionit dhe termineve të pacientëve, personelit mjekësor, vizitave mjekësore, krijimin e web faqeve dhe publikimin e postimeve (BLOG), menaxhimin e relacioneve me klientin si dhe pjesëmarrjen në hapsirën reklamuese (Marketing Pool) në anën tjetër.

Disa nga vetitë e modulit të klinikës:

 • Panel dinamik me të dhëna analitike
 • Recepcioni
 • Vizita Mjekësore
  • Prejardhja (Shtëpia apo lokacion, Vendi i Punës, Policia, etj)
  • Gjendja momentale (Jo-emergjente, Emergjente, Hospitalizuese, i/e vdekur)
  • Simptomat e paicientit/ës
  • Ekzaminimet
  • Udhëzimet për analiza dhe/apo incizime tjera
  • Diagnoza dhe kodi internacional
  • Terapia dhe kohëzgjatja
  • Konkluzioni, Termini i radhës
  • Faturimi (nëse klinika nuk ka recepcion)
 • Historia e Pacientit dhe mendimi sekondar
 • Moduli i faturimit
 • Moduli i raportimit
 • Libri i Blerjeve
 • Libri i Shpenzimeve
 • Libri i Shitjeve
 • Libri protokolar
 • Procedurat e diagnostifikimit
 • Integrimi me HIS
 • Administrim i Sistemit
  • Profili i Klinikës
  • Personeli, përgatitja profesionale dhe përvoja
  • Rolet dhe Privilegjet
  • Orari dhe Festat
 • WEB faqe dhe Postime (BLOG)
 • Menaxhimi i Relacioneve me Klientin
 • Prezencë në Hapësirën Reklamuese (Marketing Pool)


Çmimi
TolloMed™ - 0.99 EUR në ditë për degë ose repart, ose 361.35 EUR në vit + TVSH, e jo:
Server për instalimin e TolloMed™ 850.00 EUR
Storage për ruajtje të shënimeve 175.00 EUR
UPS për Server 125.00 EUR
Firewall për mbrojtje nga sulmet e mundshme 250.00 EUR
WEB faqe për klinikën 450.00 EUR
Prezenca në Hapsirën Reklamuese - për muaj 200.00 EUR
Mirëmbajtja e infrastrukturës - për muaj 250.00 EUR
Softuer aplikativ për klinikë 300.00 EUR
Totali për pagesë: 2,600.00 EUR